Màster en Indústria Cosmètica

Si s'està interessat en el Màster en Indústria Cosmètica de l'EPSA (UPV) cal saber que està a punt de començar, de manera que queden pocs dies de marge per poder matricular-se. Serà impartit en el curs escolar 2017-2018 (de setembre a juliol) i és 100% presencial.

Totes les assignatures que s'imparteixen al MIC s'enfoquen des del punt de vista empresarial, professional i innovador. També és important saber que la seva càrrega lectiva és de 600 hores: Matricula't en el Màster

Quin és l'objectiu d'aquest Màster en Indústria Cosmètica?

El principal objectiu d'aquest curs de cosmètica és que es conega la realitat en la qual es troba el món de la cosmètica actualment, aconseguint-des de diferents punts de vista, com poden ser: la ciència, la indústria i les obligacions legals. Amb això es busca formar els millors professionals d'aquest sector.

Al sector de perfumeria i cosmètica se li caracteritza per ser un mercat que creix contínuament, alhora que té una gran demanda de professionals per a les diferents àrees en què intervenen a l'hora de crear el producte. Aquest sector pertany a l'industrial i econòmic de primer nivell.

És un ampli curs en el qual ens formarem per a la indústria cosmètica. D'aquesta manera, tindrem la possibilitat de créixer integralment en el món de la perfumeria i la cosmètica. Això pot ser vist des de diferents perspectives: la tècnica, la industrial, la publicitària i la legal.

Formació de qualitat en cosmètica

Este Màster de cosmètica és ofert per la Universitat Politècnica de València. La formació està en mans de professors universitaris, els quals són professionals d'aquesta indústria.

Tant els coneixements com la formació que els alumnes adquireixin en el Màster en Indústria Cosmètica, donarà la possibilitat d'analitzar i donar solució a diverses situacions que poden trobar-se en el seu dia a dia en les àrees i processos més destacats de la Indústria Cosmètica.

Compartir: