21 Novembre 2019

Alcoi.com

Alcoi.com

DirectoriClub de Tenis la Plana

Es pretén que aquesta pàgina-web serveixi de vincle informatiu preferentment per als nostres Socis, però a la vegada, rebre donar a conèixer les nostres instal · lacions a qualsevol part i persona del món que senti una mica de curiositat. La incomparable bellesa del nostre paratge, unit amb la senzillesa i simpatia de les nostres gents, fan del nostre Club, aquest lloc tan 'especial' que qualsevol de nosaltres desitjaria per gaudir seus moments de distensió amb els amics i / o la família.

Muro de alcoi - Alacant -

Tel. 96.651.70.27

info@ctlaplana.es

http://ctlaplana.es/index.htm

1108 visites