17 Gener 2020

Alcoi.com

Alcoi.com

DirectoriConsorcio de Aguas de la Marina Baja

El Consorci constituïx unix Entitat jurídica pública local, de caràcter associatiu i institucional i està regulat per Estatuts. Està dotat de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres i la seua capacitat jurídica de dret públic i privat és tan àmplia com ho requerisca la realització dels seus fins. Són membres del Consorci, la Diputació Provincial d'Alacant, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme adscrit a la Direcció General d'Obres Hidràuliques del Ministeri d'Obres Públiques i els Ajuntaments d'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, la Nucia, La Vila Joiosa, tots ells de la Província d'Alacant.

Partida Algar s/n - Callosa d'En Sarrià - Callosa d'En Sarrià - C.P:03510

Tel. 965880950

Fax. 965881511

consorcio@consorciomarinabaja.org

http://www.consorciomarinabaja.org/index.php

2084 visites