12 Novembre 2019

Alcoi.com

Alcoi.com

DirectoriNaranjas filósofo

Mantindre l'equilibri entre 'producción d'aliments, creixement socioeconòmic i protecció del mig ambiente', constituïx un dels reptes més importants als que s'enfronta la societat actual.A pesar dels indubtablement notables èxits aconseguits per la 'Revolución Verde', la societat està exigint canvis importants en la política agrícola mediambiental. Tot això encaminat a possibilitar una agricultura i un desenrotllament rural viables localment i en un context d'equilibri entre els sistemes econòmics, ecològics i socioculturals.

Ctra Nazaret Oliva, 2 - Piles - Valencia - C.P:46712

Tel. 962 832 500

http://www.filosofo-sp.com/index.php

1518 visites