21 Novembre 2019

Alcoi.com

Alcoi.com

DirectoriInici > Salut >

Hospital marina baixa

L'Hospital Marina Baixa desenrotlla una política de millora contínua de la qualitat, que incidix tant en la qualitat de caràcter cientificotècnic (açò és, la que incumbix a la pràctica professional i prevenció del risc) com en la qualitat percebuda pels pacients i els seus familiars. Dita política pretén integrar les persones que treballen en l'hospital en la seua visió, missió i valors, amb l'objectiu de mobilitzar creativament les capacitats i talents dels individus i equips, cap a l'èxit d'objectius de qualitat assistencial.

Avgda. Alcalde Jaume Botella Mayor,7 - La Vila Joiosa - Alcant - C.P:03570

Tel. 96-685 98 00

Fax. 96-685 99 00

webmaster_dep16@gva.es

http://www.dep16.san.gva.es/index.htm

1158 visites