17 Gener 2020

Alcoi.com

Alcoi.com

DirectoriMancomunidad de l?Alacanti

L'Òrgan de Govern de la Mancomunitat de l'Alacanti està format per una Junta Rectora composta per diversos membres triats en la Junta Rectora celebrada el 25 de juliol de 2007.

Alacant - Alacant -

Tel. 965.14.33.20

Fax. 965.14.34.15

dori@mancomunidad-alacanti.org

http://www.mancomunidad-alacanti.org/index.php?seccion=portada

1975 visites