01 Abril 2020

Alcoi.com

Alcoi.com

Avís Legal

El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu tractament arreplegats a través d'aquest lloc web és: Alcoi.com, amb adreça en Vistabella 22, 3802 Alcoy (ALICANTE).

http://www.alcoi.com/ és el lloc web de Alcoi.com mitjançant el qual ofereix als usuaris d'internet informació sobre la ciutat, la societat i els productes que fabrica i comercialitza.

Alcoi.com no es responsabilitza de l'ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d'aquest lloc web, al mateix temps, es reserva les accions legals oportunes per a rescabalar-se dels danys o perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inadequat o il·legal del mateix. Alcoi.com es reserva el dret a denegar l'accés discrecionalment i en qualsevol moment a qualsevol usuari a aquest lloc.

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobretot el contingut d'aquest lloc web, incloent marques i signes distintius, són de titularitat exclusiva de Alcoi.com excepte en el cas que s'indique expressament un altre titular. Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d'aquesta web sense autorització expressa i per escrit.

Continguts

La funció dels enllaços d'aquest lloc és exclusivament la d'informar a l'usuari per a completar el contingut del mateix, per la qual cosa Alcoi.com no es fa responsable de les fallades en els enllaços o del contingut dels altres llocs web als quals es pot enllaçar.

Responsabilitat

L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que puga causar per la utilització del lloc web.

Tractament de dades personals

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999 s'informa a l'usuari de que les seues dades seran incorporades a un fitxer de dades de Alcoi.com amb la finalitat de complir amb els seu objecte social. L'usuari autoritza a Alcoi.com a utilitzar les seues dades personals amb funcions comercials, podent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les dades arreplegades mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l'usuari emplene.

En tot cas l'usuari té dret a accedir, rectificar i/o cancel·lar les seues dades dirigint-se per escrit a: Alcoi.com, Vistabella 22, 3802 Alcoy (ALICANTE), amb adreça en Alcoi.com

Realització

El disseny i la programació estan realitzats per Sollutia S.L.